Правила и условия

Условия за пазаруване
 
         Общи условия за пазаруване по електронен път от Интернет страницата на Акорд Геймс Онлайн Магазин, собственост на „Инвест Ем” ЕООД.
 
 
1. Предмет на Общите условия.
 Настоящият документ съдържа Общите условия, съгласно които фирма „Инвест Ем” ЕООД, със седалище и адрес на управление:
гр. Смолян, ул. Елица № 2, вписана в Търговския регистър къмАгенцията по вписванията с ЕИК 120009673, предоставя услуги и продукти на потребителите си чрез интернет магазина www.accordgames.com. Ползвателят изрично и безусловно се съгласява с настоящите общи условия за ползването на сайта и онлайн магазина.
 
2. Регистрация
Регистрацията е задължителна за пазаруване чрез онлайн магазина. Ползвателят е длъжен да попълни регистрационна форма, в която посочва коректни данни, необходими за издаването на фактура и протоколи за доставка, както и валиден адрес на постоянно
установяване, телефонен номер и e-mail адрес.
 
3. Съгласие
С отбелязване в поле „Съгласен съм с Общите условия” клиентът извършва електронно изявление, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и ги приема.
 
4. Условия за поръчка на стоки
Доставката на стоки от Акорд Геймс Онлайн Магазин, собственост на „Инвест Ем” ЕООД, става след потвърдена регистрация на клиента и направена поръчка за доставка на стока. В поръчката клиентът посочва начин на плащане и телефонен номер за връзка. Всяка валидна и приета поръчка от страна на Клиента получава автоматично служебен номер и потвърждение, че е приета.
Операторът на Акорд Геймс Онлайн Магазин, служител на „Инвест Ем” ЕООД задължително потвърждава по телефона всяка поръчка, направена от Клиента. „Инвест Ем” ЕООД си запазва правото да не изпълни поръчка, направена през интернет магазина www.accordgames.com, ако попълнените данни на клиента не са валидни, или ако няма наличност от поръчаната стока. Операторът на „Инвест Ем” ЕООД е задължен да уведомява клиента за това на предоставения телефон за връзка или e-mail. Потвърждението на поръчката става в рамките на работния ден, ако поръчката е направена преди 15:00 часа, и на следващия работен ден, ако е направена след 15:00 часа. В случай, че поръчката е направена в неработен ден, потвърждението става на следващия работен ден. Клиентът
може да откаже или да промени поръчка преди нейното потвърждение от операторa. В случай на отказ от поръчка, ако клиентът е заплатил сума с кредитна или дебитна карта, тя се възстановява по сметката на клиента. Клиентът заплаща стойността на поръчката по цените, посочени в поръчката. В случай, че продуктът не може да бъде доставен, операторът може да предложи алтернативен продукт със сходни характеристики и цена, който клиентът има право да приеме илида откаже.
 
5. Срок и цена на доставка
 Срокът за доставяне на налични стоки, поръчани през интернет магазина www.accordgames.com, е два работни дни. Цената на доставка в рамките на Република България се определя по тарифата на куриерската фирма, доставяща стоките. В случай на забавяне на доставката, независимо от причините, операторът на „Инвест Ем” ЕООД е длъжен да уведоми клиента за това и да посочи нова дата на доставка.
 
Условия и начини на плащане:
При плащане с „наложен платеж” клиентът заплаща дължимата сума при доставка на стоките от куриера. По банков път При избор на начин на плащане „по банков път”, след като клиентът направи поръчка, се генерира оферта с номер. Клиентът извършва банков превод по сметка на „Инвест Ем” ЕООД, като цитира номера на офертата като основание за превода. Валидността на офертата е три работни дни.
При плащане с „в офис” клиентът заплаща дължимата сума при посещението му в офиса, находящ се в гр. София 1303, ул. Св.св. Кирил и Методий 126.
 
6. Доставка на стока
Клиентът получава стоката от служител на куриерската компания, с която „Инвест Ем” ЕООД е сключила договор. При доставка на стоката клиентът получава фактура, както и подписва Приемо-предавателен протокол, удостоверяващ получаването на стоката. Клиентът е длъжен да провери съдържанието на пратката и съответствието с поръчаната стока преди да попълни протокола и да заплати дължимата сума в случаите на „Наложен платеж”.
 
7. Гаранционни условия
 При доставката на оборудване, за което Продавача поема Гаранционен срок, клиентът получава гаранционна карта за закупения от него артикул, която дава информация за гаранционния срок.
 
8. Връщане на стока
 Клиентът има право да върне закупена от него стока от интернет магазина www.accordgames.com в срок от седем работни дни от доставката. Стоката трябва да е в пълна окомплектовка, в оригиналната си опаковка, документация и в добър търговски вид. В този случай клиентът има право да получи обратно заплатената от него сума, в 30 дневен срок от получаването на стоката по банкова сметка, посочена от него в Декларация. В случай, че клиентът е платил с банкова карта, сумата се възстановява по същата банкова сметка и карта, от която е постъпило плащането.
В случай на връщане на стока и рекламация от страна на клиента, той е длъжен да се обади на „Инвест Ем” ЕООД – 02/ 8315835 и да посочи номера на фактурата за покупка на стоката. Операторът посочва адреса, на който клиента да върне стоката. Връщането може да се осъществи само в работни дни между 10:00-18:00 ч. Разходите за доставка на върнатата стока са за сметка на клиента.
     
За целите на настоящите общи условия, „потребител” е всеки, който осъществява достъп чрез Интернет до Интернет страницата accordgames.com („accordgames.com”). Accordgames.com е собственост на „Инвест Ем” ЕООД, представлявано от : Емил Братанов; ЕИК:120009673 , BG120009673; със седалище в град Смолян и адрес на управление: гр. Смолян, ул. Елица 2 и склад и офис в гр. София, ул. Св. Св. Кирил и Методий 126. Настоящите условия важат единствено за електронния магазин на Ассоrdgames.com (Инвестем ЕООД) на www.accordgames.com.
За контакт: info@accordgames.com, 02/ 8315 835. Със зареждане на Accordgames.com всеки един потребител приема и има задължение да спазва настоящите Общи условия за цялото време на ползване на страницата, от първоначалното зареждане до напускането на Accordgames.com. Освен ако в тези общи условия изрично не е посочено друго, информацията, публикувана на Accordgames.com, е собственост на Инвест Ем ЕООД. Забранено е копирането, предаването, разпространението и съхраняването на част или на цялото съдържание, публикувано на www.accordgames.com, без изричното писмено съгласие на „Инвест Ем” ЕООД. Потребителите имат право да разглеждат и да отпечатват извадки от www.accordgames.com за своя лична употреба. Посещението и разглеждането на w www.accordgames.com не изисква регистрация от потребителите. За ползване на определени услуги, предлагани на www.accordgames.com може да се изисква регистрация. www.accordgames.com автоматично информира потребителите в какви случаи се изисква регистрация за ползване на услуги, предлагани на www.accordgames.com.
Със зареждане на www.accordgames.com, потребителят се съгласява, че Инвест Ем ЕООД може да съхранява и обработва в лог-файловете на сървъра www.accordgames.com данни за посещението му на сайта (IP адрес, cookies и т.н.), за да идентифицира потребителя и да удостовери началото на ползване на www.accordgames.com, съответно съгласието на потребителя с настоящите общи условия.
 За да използва услугите на www.accordgames.com, които изискват регистрация, потребителят е длъжен предварително да се регистрира, като попълни съответната електронна форма за регистрация, достъпна в реално време (on-line) в Интернет на страницата на www.accordgames.com. При попълване заявлението за регистрация в www.accordgames.com потребителят се задължава да предостави данни относно самоличността или другите изискуеми от електронната форма на www.accordgames.com данни. С регистрацията си на www.accordgames.com, потребителят получава свой персонализиран профил за идентификация в www.accordgames.com. 
Потребителят има право по всяко време да променя данните, въведени при регистрацията, както и всякаква заявена от него информация във връзка с ползване на услугите,  предлагани от www.accordgames.com.
Инвест Ем ЕООД е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни, регистриран в регистъра на администраторите на лични данни, поддържан от Комисията за защита на личните данни. Инвест Ем ЕООД събира и обработва лични данни при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни. Потребителят изрично се съгласява, че www.accordgames.com има право да събира и използва информация във връзка с регистрация за ползване на услугите на www.accordgames.com. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име, фамилия, дата на раждане,пол, както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при регистрацията на www.accordgames.com. Информацията включва и всяка друга, която потребителят въвежда, използва или предоставя при заявяване, получаване или използване на стоки и услуги чрез www.accordgames.com (доколкото е приложимо), участие в промоции, томболи и състезания, попълване на анкетни карти, въпросници, формуляри и други. Потребителят може да поиска по всяко време достъп до, коригиране или заличаване на регистрацията и прилежащата към нея информация от www.accordgames.com.
Accordgames.com събира и използва информация от потребителите,представляваща лични данни, за да идентифицира потребностите и интересите на потребителя, за да осигури качествено и персонализирано обслужване, за да предоставя информация за продукти и услуги,включително персонализирани промоционални оферти и за да помага на потребителите при ползването на www.accordgames.com и предоставяните услуги и поддръжка, за статистически цели и т.н. Информацията се съхранява в базата данни на www.accordgames.com, при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни. С приемане на настоящите общи условия Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, включително срещу получаването на промоционални оферти и реклами на продукти и услуги, като изпрати писмено съобщение на електронен адрес:info@accordgames.com.
Цените на стоките и услугите, описани на www.accordgames.com, са с ДДС. Accordgames.com си запазва правото по всяко време да променя цените без предварително уведомление, както и да коригира сгрешени технически и други параметри на стоките. Възможни са печатни грешки, разлики в цветовото представяне на продуктите, както и промяна на техния дизайн. Инвест Ем ЕООД не носи отговорност за преки или косвени вреди, претърпяни от потребителите, в резултат от ползването или невъзможността за ползване на www.accordgames.com или свързаните и предоставяни чрез www.accordgames.com услуги. Имената на продукти или дружества, упоменати в съдържанието на www.accordgames.com, може да са запазени търговски марки или търговски имена на съответните им собственици. Достъпът на потребителите до www.accordgames.com по никакъв начин не следва да се възприема от потребителите като предоставяне на лиценз или право за ползване на която и да е марка. Accordgames.com може да съдържа връзки към Интернет страници, които са собственост или се оперират от трети лица. При зареждане на такива Интернет страници чрез www.accordgames.com, потребителят се съгласява и приема, че Инвест Ем ЕООД не упражнява контрол върху съдържанието на тези страници и не носи отговорност за информация, създадена или публикувана в тях. Наличието на препратка към Интернет страници на трети лица в www.accordgames.com по никакъв начин не означава, че Инвест Ем ЕООД одобрява съдържанието им или предлаганите чрез тях продукти и услуги. Потребителите се възползват от препратките на www.accordgames.com към Интернет страници на трети лица изцяло на своя отговорност и риск.
Инвест Ем ЕООД има право по всяко време да променя съдържанието на www.accordgames.com и настоящите общи условия за ползването му, без да има задължение за предварително уведомяване на потребителите за промените. Изменените общи условия за ползване на www.accordgames.com се публикуват на www.accordgames.com и са достъпни за всички потребители.
Powered By men